7 thoughts on “มาตรา 31

  1. ก่อนจะออกกฎหรือระเบียบอะไรจาก ก.ต.ร. น่าจะมีการทำประชามติ หรือสอบถาม ตำรวจทั่วประเทศก่อน เพราะมีผลบังคับใช้กับตำรวจทั่วประเทศ น่าจะเขียนไว้ใน พ.ร.บ.ฉบับเเก้ไขไว้ว่าให้ ก.ต.ร.ทำประชามติ หรืออะไร ก่อนจะออกกฏ การเเต่งตั้งโยกย้ายไม่ต้องให้ ก.ต.ร.ออกกฏ เขียนไว้ใน พ.ร.บ.นี้เลย ให้ยึดอาวุโส 20 อีก 80 สอบขึ้นบัญชี 2 ปี เลือกตำเเหน่งที่ว่างตามลำดับภายใน 2 ปี ทุกระดับ โดยให้มีคณะกรรมการสอบจากหน่วยนอกมาจัดทำการสอบ

  2. น่าจะมีการตั้งหน่วยงาน องค์กร ที่มาตรวจสอบ ประเมิน ติดตามการทำงานของ ก.ตร. ก.ตช.ด้วยจะดีมากครับ

  3. เห็นด้วยกับหลักการให้ ก.ตร.มีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางอย่างเดียวและตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาต่างๆ แต่ควรให้แต่งคั้งคณะกรรมการพิจารณาร้องทกข์ของตำรวจ แยกเป็นอิสระและมีมติเด็ดขาดแทน ก.ตร.

  4. กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ ก.ตร.ไว้ดีแล้วครับ แต่จะทำอย่างไรให้ ก.ตร.ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจและหน้าที่ดังกล่างอย่างตรงไปตรงมาตามเจตนารมย์ของกฎหมายนี้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติ องค์กร และประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่วนมาก ก.ตร.ที่เข้าไปทำหน้าที่่มักจะเข้าไปรักษาผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องกันทั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องการออกกฎ ก.ตร.เรื่องการแต่งตั้ง เลื่อนตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ

  5. การที่จะปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จยั่งยืนได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ในเรื่องจะได้ใครมาเป็น ผบ.ตร.หรือได้ใครมาเป็นคณะกรรมการ แต่อยู่ที่ทำอะไรก็ได้ให้ตำรวจมีรายได้สวัสดิการที่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เมื่อมีรายได้สวัสดิการเพียงพอก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างมีเกียรติ ไม่ต้องไปพึ่งพาเงินนอกระบบ หรือเลื่อยขาเก้าอี้กัน แทงหลังกันเพื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่มีผลประโยชน์ เหมือนทุกวันนี้(เชื่อว่าทุกคนผ่านการอบรม ปลุกฝังสิ่งที่ดี การสอบเข้ามาเป็นตำรวจได้ยากเย็นมาก ต้องมีพื้นฐานการเป็นคนดีแต่เพราะระบบทำให้ตำรวจต้องทำทุกอย่างให้เป็นสีเทาๆ เพื่อการดำรงอยู่ของตนเองและหน่วยงาน จนเป็นวัฒนธรรมฝังรากลึก) และมีกฎที่เด็ดขาดว่าเมื่อให้สวัสดิดารดีที่สุดแล้ว จะมีระบบคัดออกที่เข้มข้นห้ามทำดำๆหรือเทาๆ ซึ่งสวัสดิการต้องทำให้ได้เหมือนศาลหรืออัยการหรืออย่างน้อยที่สุดขอให้ได้กับเท่าดีเอสไอ ซึ่งแนวทางที่จะทำได้คือการลดกำลังพลให้น้อยที่สุด โดยการปรับลดอัตรางานที่ไม่จำเป็น เช่น งานธุรการ ฝ่ายอำนวยการ (ทำเหมือนโรงพยาบาลหน้าที่รักษาคนไข้ก็ให้หมอพยาบาลทำส่วนงานธุรการก็ให้ข้าราชการ ก.พ.ทำ) เมื่อลดจำนวนอัตรากำลังน้อยลง ก็จะสามารถเพิ่มงบประมาณในส่วนเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆ ได้

  6. ก.ตร.ควรมีคณะกรรมการพิจารณาร้องทุกข์ของตำรวจ แยกเป็นอิสระจากผู้บังคับบัญชาในองค์กรตำรวจ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับตำรวจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการแต่งตั้งโยกย้าย หรือจะให้คณะกรรมการ กพ.หรือศาลปกครองมาคุ้มครองก็ได้

  7. ควรมี องค์กร ภายนอก เพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุล การท ำงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *