2 thoughts on “มาตรา 54

  1. เห็นด้วยว่าควรจะกระจายอำนาจให้กับ ผบข ครับ เพราะเป็น ผู้บังคับบัญขาที่ใกล้ชิด แต่ กฎ กตร ว่าด้วยการแต่งตั้ง อยากให้ใข้ของ ปี 2549 เพราะผมคิดว่าดีที่สุดแบ้ว ดีกว่าข้าราชการพลเรือนอีก แต่ต้องทำให้จากเหตุมาหาผล ไม่ใช่ผลมากาเหตุ แบะกำหนดอะไรที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่นามธรรม เข่น ให้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ จะวัดอย่างไง คนนี้ดีกว่าอีกคน อย่างไร โดนฝยให้สามารถจับต้องได้เป็นคะแนน

  2. การแต่งตั้งโยกย้ายข้ามกองบัญชาการโดยหลักควรห้ามย้าย ยกเว้น สมัครใจหรือมีเหตุพิเศษจำเป็นอย่างยิ่ง เช่นถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่แล้วจะเสียหายต่อทางราชการ โดยเขียนไว้ในกฎหมายและอาจให้ให้ ก.ตร.กำหนด หรือนำเข้าบอร์ดระดับ ตร.เห็นชอบก่อน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *