1 thought on “ร่าง พ.ร.บ.อำนาจในการดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย พ.ศ. ….

  1. ไม่เห็นด้วยกับหลักการและเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีกฎหมายนี้ เนื่องจากมีกฎหมาย
    พ.ร.บ.ตำรวจ มาตรา
    6 วรรคสอง ให้นกยกรัฐมนตรี อำนาจออกพระราชกฤษฎีกาโอนภารกิจและให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของส่วนราชการอื่นที่รักษาการรับผิดชอบกฎหมายทั้ง28ฉบับแนบท้ายร่าง กฎหมายที่เสนอ มีอำนาจการบังคับใช้กฎหมายและสืบสวนสอบสวนความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมายอื่นที่ตำรวจรับผิดชอบแทนอยู่เดิม สามารถดำเนินการได้อยู่แล้ว โดยไม่ต้องออกเป็นกฎหมายใหม่ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *