3 thoughts on “ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …

  1. เห็นด้วยกับการแก้ไขมาตรานี้ เนื่องจากการตรวจเก็บในปัจจุบันไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆกับบุคคล จึงสามารถนำมาใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้อย่างเที่ยงตรงกว่าวิธีการอื่นๆ

  2. เห็นด้วยในหลักการ ปัจจุบันต้องนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงทุกคดี โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้อยคำตามร่างอาจดูสับสน ควรปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นครับ

  3. เห็นด้วยในหลักการทั้ง 2 ข้อครับ เพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ก้าวไกลไปมาก สามารถยืนยันข้อพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน การทำคดีอาญา ทุกคดีมี 2 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งถูกและอีกฝ่ายหนึ่งผิดจำเป็นต้องมีเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เกิดความชัดเจนและเชื่อถือได้หากไม่มีกฎหมายอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับกันทั่วโลกก็ไม่อาจพิสูจน์ความจริงให้เป็นมาตรฐานสากลได้จึงเห็นด้วยที่ให้มีการเพิ่มอำนาจ ให้พนักงานสอบสวนดำเนินการได้ แต่ตามร่างที่เสนอไว้อาจฟังดูสับสนควรปรับปรุงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *