ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นการปฏิรูปตำรวจได้ตามช่องทางดังนี้

  • ทางไปรษณีย์ : ตู้ ปณ. 193

  • ทางเว็บไซต์ : http://www.thaipolicereform.org

  • Facebook : https://www.facebook.com/thaipolicereform